تلویزیون لمسی

چگونه می‌توان هر تلویزیونی را به تلویزیون لمسی تبدیل کرد؟ امروزه فناوری صفحه‌های لمسی بسیار متداول شده است. کاربران انتظار اینکه تلویزیون‌های لمسی به بازار بیاید دارند. اما سؤال اینجاست که باتوجه‌به رقابت و تنوع و سرعت رشد تکنولوژی آیا نیاز به سرمایه‌گذاری مجدد برای تولید تلویزیون لمسی هست. یا راهی آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر وجود؟ …

تلویزیون لمسی چیست؟ تبدیل تلویزیون معمولی به لمسی!!!!

نمایشگر لمسی

نمایشگرهای لمسی: نمایشگر لمسی چیست؟ با روی کار آمدن گوشی‌های هوشمند و تبلت‌ها دیگر کمتر کسی هست که تکنولوژی صفحه‌های نمایشی لمسی شناختی نداشته باشد. امروزه تمامی افراد با شغلی یک گوشی هوشمند در دست دارند. این یعنی یک نمایشگر لمسی در ابعاد کوچک: و در ابعاد بزرگ نمایشگرهای اطلاعات عمومی کیوسک‌های اطلاعاتی میزهای هوشمند …

نمایشگر لمسی چیست؟ فناوری صفحات لمسی