تلویزیون لمسی

چگونه می‌توان هر تلویزیونی را به تلویزیون لمسی تبدیل کرد؟ امروزه فناوری صفحه‌های لمسی بسیار متداول شده است. کاربران انتظار اینکه تلویزیون‌های لمسی به بازار بیاید دارند. اما سؤال اینجاست که باتوجه‌به رقابت و تنوع و سرعت رشد تکنولوژی آیا نیاز به سرمایه‌گذاری مجدد برای تولید تلویزیون لمسی هست. یا راهی آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر وجود؟ …

تلویزیون لمسی چیست؟ تبدیل تلویزیون معمولی به لمسی!!!!